Hücre dışı plazma DNA'nın prostat kanserinde kantitatif tayini ve değerlendirilmesi


Öğrenci: ZEYNEP ÖZLEM DOĞAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): CUMHUR GÜNDÜZ