Yüzey örtücü ile kaplanmış farklı restoratif cam iyonomer simanların özelliklerinin karşılaştırmalı olarak in-vivo ve in-vitro incelenmesi


Öğrenci: ÖZGÜR KANIK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Lezize Şebnem Türkün