İzmir ekolojik koşullarında Türkiye ve İran kökenli safran popülasyonlarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma


Öğrenci: AIZHAN ASANBEKOVA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EMİNE BAYRAM