Arteria carotis externa ön dallarının orijin özellikleri, bifurcatio carotidis ve arteria thyroidea superiorun anatomisi


Öğrenci: ZUHAL ÖZGÜR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): FİGEN GÖKMEN