Mobil araçlarda çalışan etmenler için bir planlayıcı tasarımı ve gerçekleştirimi


Öğrenci: HACER KÜÇÜKKELEŞ

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Yazılım etmenleri günümüzde bilgi teknolojileri alanının en önemli ve en hızlı gelişim gösteren araştırma alanlarından birisidir. Kablosuz iletişim ve mobil araç teknolojilerindeki gelişmeler, yazılım etmenlerinin mobil araçlara taşınabilmesine imkan sağlamıştır. Bu doğrultuda, mobil araçlar için etmen çerçevesi geliştirme konusunda yapılan çalışmaların sayısı da son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Bu çalışmalardan birisi de, SEAGENT etmen platformunun mobil araçlar için uyarlaması olarak geliştirilen SeagentLITE etmen çerçevesidir. Etmenler görevlerini kendilerine ait planlar ve bu planların çalışmasını sağlayan planlayıcı mekanizmasıyla gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, diğer etmen çerçevelerinde olduğu gibi SeagentLITE etmen çerçevesinde de planlama modülü önemli bir yere sahiptir. Var olan mobil araç etmen çerçevelerinde farklı özelliklerde planlama mekanizmaları kullanılmaktadır. Fakat bu planlama mekanizmaları, mobil araçlarda özerk etmenler koşturmayı ve bu etmenler aracılığı ile anlamsal web servis platformlarına erişimi hedefleyen SeagentLITE etmen çerçevesinin ihtiyaçlarını zaman, kaynak (işlemci gücü, bellek kapasitesi) ve işlevsellik açısından tam olarak karşılayamamaktadırlar. Bu tez çalışması kapsamında, SeagentLITE etmen çerçevesinde etmenlerin yüksek başarımla çalışabilmesi için, mobil araç kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir planlayıcı modülü geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, iki farklı planlayıcı mekanizması geliştirilmiştir. Bunlardan ilki HTN (Hierarchical Task Network) planlarını en az sayıda iş parçası kullanarak çalıştıran HTN planlayıcıdır. İkincisi ise, HTN planlayıcıya daha iyi bir performans sağlamak amacıyla geliştirilen ve HTN planlarını çizge veri yapısına çevirerek çalıştıran çizge planlayıcıdır. Tez çalışmasında daha sonra geliştirilen bu planlayıcılar kullandıkları bellek miktarı ve çalışma hızlarına göre karşılaştırılmış ve bu karşılaştırmalar sonucunda hangi durumda hangi planlayıcının daha iyi başarım gösterdiği belirlenmiştir.