Mercan (Pagellus erythrinus, L. 1758) balıklarında larval dönem boyunca tespit edilen sindirim enzimleri aktivitesindeki değişimler


Öğrenci: CÜNEYT SÜZER

Danışman: Muammer Kürşat Fırat