DESTİNASYON PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI VE SOSYAL MEDYANIN YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON SEÇİM KARARLARINA ETKİSİ


Öğrenci: GÜLCE OLŞEN

Danışman: İpek Kazançoğlu