İç ve dış dinamikler çerçevesinde Afganistan'ın güvenlik analizi (1989-2001)


Öğrenci: MOHAMMAD ZARIF SALIHY

Danışman: Zerrin Ayşe Öztürk