Doğal ve Yapay Zaman Serilerinde Karmaşıklık ve Zaman Serisi Analizi


Öğrenci: İBRAHİM ÖZKEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Uğur Tırnaklı