Ontolojiler ve anlamsal çıkarsama kullanılarak bir öneri sistemi tasarlanması


Öğrenci: ÖZLEM ÖZGÖBEK

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Öneri sistemleri son yıllarda giderek artan ilgiye sahip bir araştırma alanıdır. Öneri sistemleri kullanıcıların herhangi bir kişisel çabası olmadan onlara en uygun öğeleri tavsiye eden sistemlerdir. Öneri sistemlerinin kullanım alanı oldukça geniştir. Alışveriş, müzik, film, haber, kitap gibi akla gelebilecek pek çok alanda uygulamaları mevcuttur. Ancak farklı alanlardaki farklı zorlukları nedeni ile alan bağımsız bir öneri sistemi tasarlanması oldukça zordur. Gerek kullanıcılar arasındaki benzerlikler, gerek içerikler arasındaki benzerlikler, gerekse de her ikisi birden kullanılarak geliştirilen farklı öneri sistemleri bulunmaktadır. Bu tez kapsamında ontolojiler ve anlamsal çıkarsama kullanılarak tasarlanan bir öneri sistemi sunulmuştur. Sunulan bu yöntem diğer alanlara göre daha değişken olması sebebiyle farklı zorluklar içermekte olan haber öneri sistemleri üzerinde tasarlanmıştır. Literatürdeki haber öneri sistemleri haber kaynaklarını dikkate almamakta, her haber makalesine eşit şekilde davranmaktadır. Ancak medya kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar göstermektedir ki haber kaynaklarının çeşitliliği oldukça önemlidir. Kişilerin haber kaynağı tercih ve beğenilerinin göz önüne alınması gerekmektedir. Yapılan literatür taramasında haber kaynaklarını göz önüne alan bir haber öneri sistemine rastlanmamıştır. Bu tez kapsamında bir haber kaynağı öneri sistemi sunulmuştur. Ontolojilerin yanı sıra kullanıcıların okudukları haber kaynaklarına ilişkin veriler kullanılarak birliktelik kuralları çıkarılmış ve bu iki yöntem karşılaştırılmıştır.