Poli(laktik asit) Kullanılarak Neovaskülarizasyona Uygun In Situ Bakteriyel Selüloz Üretimi ve Karakterizasyonu


Öğrenci: Neriman SAFA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Elif Esin Hameş Tuna