Doğum eyleminin birinci evresindeki maternal mobilizasyonun fetüs ve yenidoğan üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi


Öğrenci: BİHTER AKIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NERİMAN SOĞUKPINAR