CAD/CAM, lazer sinterizasyon ve konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilen metal alt yapılı seramik kronların marjinal ve internal uyumlarının in vivo ve in vitro olarak karşılaştırılması


Öğrenci: ECE TAMAÇ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SUNA TOKSAVUL