Farklı hasat dönemlerinde hasat edilen Trabzon hurması (Diospyros kaki) meyvelerinin kalite özelliklerinin araştırılması


Öğrenci: HANDE UÇAR

Danışman: Hakkı Zafer Can