Kök yüzeyi örtülmesinde trombositten zengin fibrin ve bağ dokusu grefti uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması


Öğrenci: ASUDE MERVE POLAT

Danışman: Fatma Gül Atilla