Kentsel alan kullanımlarındaki dönüşümlerin CBS teknikleriyle irdelenmesi ve kent planlama çalışmalarını yönlendirmede değerlendirilmesi: Uşak kenti örneği


Öğrenci: NURHAN KOÇAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET BÜLENT ÖZKAN