Hipoksik dokuların görüntülenmesinde radyofarmasötiklerin kullanımı


Öğrenci: OYA ÇAĞLIYAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MAKBULE AŞIKOĞLU