Petrokimya tesisinden izole edilen bazı mikroorganizmaların Terefitalik Asit ve 1,2 dikloroetan biyoparçalanma etkinliğinin incelenmesi


Öğrenci: DİDEM EROĞLU BAYRAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜVEN ÖZDEMİR