Bazı dezenfektan maddelerinin çipura (Dparus aurata), levrek (Dicentrarchus labrax), sinarit (Dentex dentex) ve fangri (Pagrus pagrus) yumurtalarının dezenfeksiyonuna etkisi


Öğrenci: ERKAN CAN

Danışman: Muammer Kürşat Fırat