Periodontal hastalıklarda tedavi ve profilaksi amaçlı sistemik antibiyotik kullanımı. 2010


Öğrenci: Miray Bozacı

Danışman: Fatma Gül Atilla