Manyetik nanoparçacıklara bağlı 125I/131I işaretli dietilstilbestrol (DES) glukuronid'in sentezlenmesi, biyolojik etkinliğinin incelenmesi


Öğrenci: TAYFUN YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK