Birinci basamakta ev ziyareti ile yaşlıların düzenli izleminin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi


Öğrenci: AYLİN SENA BELİNER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ALİYE MANDIRACIOĞLU