Meme Kanserinde DZNep ve Stauprimid Kombinasyonunun MYC Gen Ekspresyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Öğrenci: Çağlar ÇELEBİ

Danışman: Cumhur Gündüz