Anaakım ve eleştirel perspektiften kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin alanyazındaki çalışmaların incelenmesi:Bir sistematik derleme çalışması


Öğrenci: NADİLE GÖZGÖZ

Danışman: Ebru Belkıs Güzeloğlu