MnO Nanoparçacıkların Sentezi, Protoporfirin ile Birlikte Niazomlarda Enkapsülasyonu Ve Teranostik Potansiyellerinin İncelenmesi


Öğrenci: ÇAĞATAY ÖZADA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK