İşletmelerde takım ruhu yaratılmasında duygusal zekânın önemi ve bu süreçte kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarının rolü


Öğrenci: EVGENİA LHASARUNOVA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NİLAY BAŞOK