Dental implant uygulamalarında idame fazi, hijyen teknikleri, enstrumantasyon ve antimikrobiyaller, 1996


Öğrenci: Berrin Bostancıoglu

Danışman: Fatma Gül Atilla