İZMİR KENTİ ÖRNEĞİNDE ÇATI BAHÇELERİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Öğrenci: HAFİZE GÜLDEN BOLATOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET BÜLENT ÖZKAN