Dependable Dynamic Checkpoints for Batteryless Devices


Öğrenci: Vito Koortbek

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Przemyslaw Pawelczak

Eş Danışman: Kasım Sinan Yıldırım