Bitkisel üretimde kullanılan malzemenin bazı fungal etmenler açısından ozon gazı ile dezenfeksiyon olanaklarının araştırılması


Öğrenci: NAZLI DERVİŞOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NEDİM ÇETİNKAYA