Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2018 Journal of Hazardous Materials

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2017 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2016 RADIOCHIMICA ACTA

    SCI Kapsamındaki Dergi