Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isolation of Toxoplasma gondii strains similar to Africa 1 genotype in Turkey

PARASITOLOGY INTERNATIONAL, cilt.62, ss.471-474, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Action plan to regain unnecessary deferred blood donors due to malaria risk in Turkey

TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, cilt.46, ss.269-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Large-Scale Outbreak of Trichinellosis Caused by Trichinella britovi in Turkey

ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH, cilt.56, ss.65-70, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Risk Factors of Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in Patients with Rheumatic Diseases

International Conference of the American-Thoracic-Society, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 22 Mayıs 2019, cilt.199

Rekombinant Protein Aşısı Üretiminde Kullanılan Ekspresyon Sistemleri Ve Uygun Ekspresyon Sisteminin Seçimi

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi & ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2018, ss.84

İzmir İli sokak kedilerinin dışkısında mikroskobik yöntemlerle barsak protozoonlarının sıklığının araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.593-594

İzmir ilinde yaşayan sahipli leishmaniasis şüpheli köpeklerde Nested-PZR ile Leishmania spp. araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.542-543

Yaban kuşlarında Toxoplasma gondii izolatlarının genetik karakterizasyonu

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.309-310

Ehrlichiosis şüpheli bir köpek olgusunun PZR ile tanısı

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

İzmir İli sokak kedilerinde akut toksoplazmozis tespiti ve tedavisi

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.296-297

A novel Real Time PCR to detect Entamoeba histolytica 18S rRNA gene

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, ss.488

Genetic Characterization of Toxoplasma gondii strains isolated from birds of prey

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.488

Detection of Toxoplasma gondii in the Eurasian Badger (Meles meles)

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.492

Investigation of Acanthamoeba spp. in the cornea samples of wild birds

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2016

Discovery of Toxoplasma gondii vaccine candidate antigens

International Society for Vaccines Annual Congress, ISV 2017, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Ekim 2016

Determination of the immunotherapeutic effect of avirulan parasites in cancertherapy

8th International Conference of Contemporary Oncology Integrated Oncology: Genomics, Immunotherapies, and Molecular Targets, 16 - 18 Mart 2016

İzmir ili sokak kedilerinde Leishmania spp. seroprevalansı

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

İnsanlarda sıtma etkeni Plasmodium spp nin Real Time PCR ile tanısı ve tür ayrımının yapılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Nanopartikül Temelli DNA Aşısı Taşınım Sistemleri

Uluslararası Katılımlı Aşı Bilimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Kedilerde CMAH Geni Analizi

22.Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

Preliminary analysis of monosaccharides in virulent T. gondii Ankara and Ege-1 strains by Cap LC-ESI-MS/MS

22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

İzmir İli Sokak Kedilerinde Toxoplasmosis Seroprevalansı

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül 2013, ss.264

Aşı Geliştirmede Rekombinant Proteinler ve Post Translasyonel Modifikasyonun Önemi

II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Türkiye, 11 Haziran 2013, ss.20

Demonstration of Leishmania spp. by nested PCR in stray cats of İzmir located in western Turkey

24th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

A novel multivalent recombinant protein vaccine confers protection against toxoplasmosis

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from Stray Cats of Izmir Turkey

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from stray cats in Izmir

23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin, Almanya, 27 Nisan 2013, ss.567

Toxoplasma gondii Ankara ve Ege suşlarından elde edilen eriyik protein aşılarının BALB/c farelerde uyardığı immun yanıt

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlara Ait Akciğer ve Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp’nin Moleküler Tekniklerle Gösterilmesi

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

A novel DNA vaccine against toxoplasmosis induces sporozoite specific protective immune response through nonapoptotic cells

A novel DNA vaccine against toxoplasmosis induces sporozoite specific protective immune response through nonapoptotic cells, Vienna, Avusturya, 10 - 13 Nisan 2010

Kan Donörlerinde Toxoplasmosis Tanısının Önemi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Dual Promotor Vektör Sistemi ile Toxoplasmosise Karşı DNA Aşı Modeli Geliştirilmesi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Türkiye'de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikrosatellit Genotiplendirilmesi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Konjenital Toxoplasmosis Olgu Sunumu

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009

Diyarbakır’da Plasmodium vivax Alt Türlerinin Gösterilmesi

16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Kasım 2009, ss.270-271

DNA Vaccine Co Expressing FMDV Epitopes and Anti-Apoptotic Proteins Against FMD

3rd Annual Meeting of Epizone, Crossing Borders, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Polimeraz zincir reaksiyonu ile kistik hidatidozis tanısı

33. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Leishmaniasis Sıklığı

5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2008

Vaccination strategies against toxoplasmosis: past and future

Second International Congress of Central Asia Infectious Diseases, Almati, Kazakistan, 27 - 30 Mart 2008

Hematopoetik kök hücre nakil uygulanan hastalarda toxoplazma enfeksiyonu ve klinik önemi

5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mart 2008

Toxoplasma gondii Takizoitlerinin Kryoprezervasyonu

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007

Gönüllü Kan Vericilerinde Saptanan Dört Toxoplasmosis Olgusu

İkinci Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2007

The importance of screening hematopoietic stem cell transplantation patients for toxoplasmosis

9th International Congress on Toxoplasmosis, Montana, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran - 02 Temmuz 2007

Anti-toxoplasma prophylaxis and screening is a necessity for liver transplant recipients

9th International Congress on Toxoplasmosis, Montana, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran - 02 Temmuz 2007

Cultivation of Virulent Toxoplasma gondii Ankara Strain in Various Cell Lines and The Evaluation of Virulence After Continuous Passaging

VII. International Meeting On Molecular Epidemiology and Evoluationary Genetics of Infectious Diseases, Valencia, İspanya, 19 - 22 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology Türkçe Baskısı

Parazitoloji, Başustaoğlu Ahmet, Us Dürdal, Editör, Hipokrat Kitabevi, Ankara, ss.1417-1499, 2017

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık

Toxoplasma Aşı Çalışmaları, Selim Badur,Hakan Abacıoğlu,Betigül Öngen, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.1491-1504, 2015

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık

Aşılar; Toxoplazma Aşı Çalışmaları, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editör, akademi uluslararası, 2015

Harrison’s Principles of Internal Medicine Türkçe.

Protozoal İntestinal Enfeksiyonlar ve Trikomoniyazis, Biberoğlu K. (çeviri editörü), Editör, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., İstanbul, ss.1311-1315, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine Türkçe.

Sıtma, Biberoğlu K. (çeviri editörü), Editör, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., İstanbul, ss.1280-1293, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Leyşmaniyazis, Biberoğlu K. (çeviri editörü), Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1296-1300, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Babesiosis, Biberoğlu K. (çeviri editörü), Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1294-1295, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine Türkçe

Şiztozomiazis ve Diğer Trematod Enfeksiyonları, Biberoğlu Kadir (çeviri editörü), Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti, İstanbul, ss.1330-1336, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine

İntestional Nemodotes, Biberoğlu K., Editör, Nobel Press, İstanbul, ss.1319-1324, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Filarial and Related Infections, Biberoğlu K., Editör, Nobel Press, İstanbul, ss.1324-1330, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine Türkçe

Sestodlar, Biberoğlu Kadir (çeviri editörü), Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti, İstanbul, ss.1336-1341, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine.

Trichinella and Other Tissue Nemodotes, Biberoğlu K., Editör, Nobel Press, İstanbul, ss.1316-1319, 2013

Parazitolojide Laboratuvar

Protein Saflaştırma, Metin Korkmaz,Ülgen Zeki Ok, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.427-450, 2011

Parazitolojide Laboratuvar

Toxoplasmosis, Korkmaz M, Ok Ü.Z, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.261-284, 2011

Moleküler Parazitoloji

Toxoplasma gondii’de Moleküler Yapı Çalışmaları, M. Ali Özcel,Mehmet Tanyüksel,Hasan Eren, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.429-452, 2009

Molecular parasitology

Molecular Studies on Microsporidium, Ozcel MA, Tanyüksel M, Eren H, , Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.695-711, 2009

Manuel of Clinical Microbiology

Antiparazitik ajanlar, Başustaoğlu, A., Kubar, A., Yıldıran, Ş.T., Tanyüksel, M., Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İstanbul, ss.2221-2239, 2008

Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji

Toxoplasmosis ve İmmunolojisi, Özcel MA, Turgay N, İnci A, Köroğlu E, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.167-194, 2007

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Tripanosomiyazis, Biberoğlu K. (çeviri editörü), Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1300-1305, 2003

Giardiosis

Giardiois Kliniği, Özcel MA, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.63-68, 1997

Parazit Hastalıklarında Tanı

Özellikli Tanı Yöntemleri, Özcel MA, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.293-319, 1997

Bilirkişi Raporları

High percentage of Toxoplasma gondii seropositive pigs slaughtered in Addis Ababa abottoir carries the infective parasite

The journal of İnfection İn Devoloping Countires, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)