Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECTS OF OXYFERTIGATION AND PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA ON GREENHOUSE LETTUCE GROWN IN PERLITE

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, cilt.19, ss.97-105, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of different lignocellulosic wastes on Hericium americanum yield and nutritional characteristics

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.97, ss.606-612, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does mycorrhiza improve salinity tolerance in grafted plants?

SCIENTIA HORTICULTURAE, cilt.149, ss.55-60, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of winter green manuring on organic cucumber production in unheated greenhouse conditions

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, ss.315-325, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Does mycorrhiza improve salinity tolerance in grafted plants?

Acta Horticulturae, cilt.960, ss.57-69, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

COMPARATIVE SALINITY RESPONSES AMONG TOMATO GENOTYPES AND ROOTSTOCKS

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.43, ss.2665-2672, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Salinity response of some tomato rootstocks at seedling stage

African Journal Of Agricultural Research, cilt.6, ss.4726-4735, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of nutrition and irrigation on sweet pepper production in volcanic tuff

SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.9, ss.221-229, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

İzmir İlinde Örtüaltı Organik Sebze Üretiminde Topraküstü Zararlıların Durumu

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.34, ss.545-555, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Measurement of Low Matric Potentials with Porous Matrix Sensors and Water-Filled Tensiometers

SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL, cilt.73, ss.1796-1803, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is the vigour of grafted tomato plants related to root characteristics?

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.7, ss.364-368, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Yield enhancement of hydroponically grown tomatoes by rhizobacteria

Acta Horticulturae, cilt.807, ss.475-480, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects of green manuring on organic head lettuce production in greenhouse

Acta Horticulturae, cilt.807, ss.365-370, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Response of tomato plants to organic nutrition in soilless culture

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.6, ss.303-305, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of nutrition and Bacillus amyloliquefaciens on tomato (Solanum lycopersicum L.) growing in perlite

Spanish Journal Of Agricultural Research, cilt.6, ss.422-429, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Different treatments for increasing sustainability in soilless culture

Acta Horticulturae, cilt.747, ss.595-602, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Economic analysis of organic greenhouse lettuce production in Turkey

SCIENTIA AGRICOLA, cilt.63, ss.285-290, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Organic cucumber production in the greenhouse: A case study from Turkey

RENEWABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS, cilt.20, ss.206-213, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of shelf-life of some tomato cultivars grown in greenhouses

Acta Horticulturae, cilt.491, ss.439-444, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Different Pollination and Set Practices On Long Tomato Production in Glasshouses

Cahiers Options Mediterraneennes, cilt.31, ss.391-396, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı besin solüsyonlarının yüzen su kültüründe rokanın verim ve kalite özelliklerine etkileri

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.2, ss.258-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Different Nutrient Solutions on Yield and Quality Parameters of Rocket Grown in Floating Water Culture

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, ss.258-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different growing media on organic pepper seedling production

International Journal of Scientific and Technological Research, no.10, ss.244-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Mantar İhracatının Değerlendirilmesi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.239-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Growing Media on Yield and Fruitbody Properties of Hericium Isolates

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.120-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Orta ve Büyük Ölçekli Mantar İşletmelerinin Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, cilt.4, ss.230-238, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Greenhouse cultivation in Turkey

Chronica Horticulturae, cilt.55, ss.21-26, 2015 (Hakemsiz Dergi) identifier identifier identifier

Fosfat çözücü bakteri aşılamasının sera domates yetiştiriciliğinde bitki gelişimi verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.148-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azot tutucu bakteri kullanımının sera domates yetiştiriciliğinde bitki gelişimi verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.21-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapilar sistemde salata marul yetiştiriciliğinde mikoriza uygulaması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.151-159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Antalya'nın Kepez ilçesinde geleneksel sera üretiminin özellikleri

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi , cilt.1, ss.68-77, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Seracılık

Tarım Gündem Dergisi, ss.18-24, 2013 (Hakemsiz Dergi)

EFFECTS OF DIFFERENT ROOTSTOCKS ON GREENHOUSE CUCUMBER PRODUCTION

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, ss.281-289, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serik ilçesinde modern ve geleneksel sera işletmelerinde sebze üretiminin karşılaştırılması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.223-230, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tahtalı barajı koruma havzasında örtüaltı sebze yetiştiriciliğine genel bakış

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.101-110, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Water Saving Tools for Horticulture

Fruit & Veg tech, cilt.9, ss.27-28, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Effect of contaner type and cultivar on growth of cucumber plants in a closed hydroponic system

Acta Horticulturae, ss.571-577, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

EFFECTS OF SALINITY ON TOMATO IN A CLOSED SYSTEM

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, ss.457-462, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Domates anaçlarının farklı dikim tarihlerinde bitki gelişimi sıcaklık toplamı isteği verim ve kaliteye etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.79-92, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protected Cultivation in Mediterranean Region Trends and Needs

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.46, ss.215-223, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of rhizobacteria on plant growth of different vegetables

ACTA HORTICULTURAE, ss.1471-1477, 2008 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Seracılıkta Yeni Gelişmeler

Ege Tarımsal Araş. Ens., ss.145-150, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Organik tarımda kullanılan bazı organik gübrelerin topraktaki mikrobiyal aktivite üzerine etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.65-80, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of grafting in saline conditions

Acta Horticulturae, ss.349-355, 2007 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Tomato production in subirrigated systems

Acta Horticulturae, ss.441-445, 2007 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Merdiven Tipi Sistemde Farklı Topraksız Tarım Tekniklerinin Sera Çilek Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kaliteye Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.15-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pest status of organic cucumber production under greenhouse contions in Izmir (Turkey).

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.30, ss.183-193, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pest status of organic cucumber production under greenhouse conditions in Izmir Turkey

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.30, ss.183-193, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sustainable Production Techniques in Greenhouses: A Case Study on Economic Analysis of Organic Lettuce Production in Turkey

Journal of Agricultural and Food Information, cilt.6, ss.25-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different leaching fractions and substrates on tomato growing

ACTA HORTICULTURAE, ss.301-308, 2004 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Recent trends and developments in protected cultivation of Turkey

Agrinnovazione, ss.167, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organic Tomato Production in Greenhouses.

Acta Hort., cilt.659, ss.729-736, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Uticaj obnavljanja hranljivog rastvora na biljke paradajza gajenog na specijalan nacin (NFT) (Effect of renewing the nutrient solution on tomato plants grown in NFT)

Zbornik radova, IV Savetovanja "Savremena proizvodnja povrca", Novi Sad, Savremeni povrtar,, ss.5-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topraksız tarımda besin solüsyonunun dezenfeksiyonu

Alata Tarım, cilt.2, ss.34-39, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of substrates on bean growing in the greenhouse

Acta Horticulturae, cilt.608, ss.37-42, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Organic cucumber production under greenhouse conditions

Acta Horticulturae, ss.149-157, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Organic cucumber production under greenhouse conditions

Acta Horticulturae, cilt.608, ss.149-157, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The economic analysis of organic greenhouse tomato production: A case study for Turkey

AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH, cilt.13, ss.26-30, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comprasion of Open and Closed Systems on Yield and Quality of Greenhouse Grown Tomatoes

ACTA HORTICULTURAE, cilt.579, ss.585-590, 2002 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

EFFECTS OF DIFFERENT EC LEVELS OF NUTRIENT SOLUTION ON GREENHOUSE TOMATO GROWING

Acta Horticulturae, ss.443-448, 2002 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier identifier

Comparison of open and closed systems on yield and quality of greenhouse grown tomatoes

ACTA HORTICULTURAE, ss.585-590, 2002 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Comparison of open and closed systems on yield, water and nutrient consumption and their environmental impact

Acta Horticulturae, ss.221-228, 2001 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Effects of EC level of the nutrient solution on yield and fruit quality of tomatoes

Acta Horticulturae, ss.587-592, 2001 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Effects of EC level of the nutrient solution on yield and fruit quality of tomatoes

Acta Horticulturae, cilt.559, ss.587-592, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effect of continuous and intermittent solution circulation on tomato plants grown in NFT

Acta Horticulturae, ss.205-212, 2001 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

INVESTIGATIONS ON THE EFFECTS OF DIFFERENT GROWING MEDIA ON THE YIELD AND QUALITY OF STRAWBERRIES GROWN IN VERTICAL BAGS

Acta Horticulturae, cilt.366, ss.409-414, 1999 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Effects of different nitrogen rates on some quality parameters of greenhouse tomatoes

Acta Horticultuae, ss.103-111, 1996 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Kültür mantarında (Agaricus bisporus) hasat sonrası uygulanan çeşitli kimyasal maddelerin bazı kalite özellikleri üzerine etkisi

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.20, ss.207-211, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF SEMPERFRESH APPLICATION ON RIPENING OF TOMATO HARVESTED AT MATURE GREEN STAGE

Acta Horticulturae, cilt.366, ss.469-474, 1994 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

EFFECTS OF VARIOUS GROWING MEDIA ON EGGPLANT AND PEPPER SEEDLING QUALITY

Acta Horticulturae, ss.257-264, 1994 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION INTERVALS AND RATES ON SPRING SEASON GLASSHOUSE TOMATO PRODUCTION I YIELD AND PLANT GROWTH

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, ss.381-388, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF SOIL SOLARIZATION ON GLASSHOUSE TOMATO GROWING

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, ss.339-344, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POSSIBILITIES OF USING SIDE SHOOTS AS PROPAGATION MATERIAL IN GREENHOUSE TOMATO PRODUCTION

Acta Horticulturae, cilt.366, ss.271-278, 1994 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION INTERVALS AND RATES ON SPRING SEASON GLASSHOUSE TOMATO PRODUCTION II FRUIT QUALITY

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, ss.389-396, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of plastic tünnel on crop and ınternational environment within an unheated glasshouse

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, ss.47-52, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of non woven direct covers in carrot and lettuce production

Plasticulture, cilt.93, ss.19-22, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Bazı Sera Biber Capsicum annuum L Çeşitlerinde İlk Çiçeğin Budanmasının Verim ve Kaliteye Etkileri

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.27, ss.11-24, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Sera biber Capsicum annuum L çeşitlerinde ilk çiçeğin budanmasının verim ve kaliteye etkileri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.11-23, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayın Mantarı Pleurotus spp Üretim Tekniği

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.26, ss.155-166, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Different Watering Levels On Productivity and Quality of Some Lettuce Lactuca Sativa L Varieties

Ege Üniv. Ziraat fak. derg., cilt.26, ss.129-136, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Enerji Tasarruf Tedbirleri

EÜZF, cilt.26, ss.287-298, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Yeni Gelişmeler

Türkiye Ziraat Mühendiliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, cilt.1, ss.725-750

Response of some cucurbit genotypes to salinity stress

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): International Symposium on Tropical and Subtropical Vegetable Production: Tackling Present and Future Global Biotic and Abiotic Stressors, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ağustos 2018, cilt.1257, ss.79-88

The Future Direction and Opportunities of Horticultural Research

Korean Society for Horticultural Science Annual Meeting, Gyeongju City, Güney Kore, 23 - 25 Mayıs 2019

Effects of salinity on iceberg lettuce production in floating hydroponics.

XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS., İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of plant growth-promoting microorganisms on organic lettuce growing

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): II International Symposium on Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of beneficial organisms under different irrigation programs in greenhouse cucumber production

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): III International Symposium on Innovation and New Technologies in Protected Cultivation, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of oxyfertigation and plant growth promoting rhizobacteria on greenhouse lettuce grown in perlite (ÖZET)

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): III International Symposium on Innovation and New Technologies in Protected Cultivation, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of mycorrhiza and irrigation programs on strawberry production in substrate culture

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): II International Symposium on Soilless Culture, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of plant growth-promoting rhizobacteria and compost obtained from olive oil production wastes on organic tomato seedling production

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): VIII International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of salinity on iceberg lettuce production in floating hydroponics

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): II International Symposium on Soilless Culture, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of plant growth-promoting rhizobacteria combined with composts obtained from rose oil processing wastes on organic tomato seedling production

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): VIII International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Impact of nutrient solution concentration on baby leaf purslane production in floating system

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): II International Symposium on Soilless Culture, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Different Soilless Culture Systems and Their Management

3rd International symposium for Agriculture and Food, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017

Effects of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on organic tomato seedling production

III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture (Acta Horticulture), İzmir, Türkiye, 11 - 16 Nisan 2016, cilt.1, ss.63-68 identifier identifier

Growing media in organic seedling production.

VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes, Maribor, Slovenya, 20 - 23 Haziran 2017 Creative Commons License identifier identifier identifier

Horticultural Industry in Turkey

Annual Meeting of Taiwan Society for Horticultural Science, 16 - 17 Şubat 2017 identifier

Effects of composts obtained from olive oil production wastes on organic tomato seedling production

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.217-224 identifier identifier

Grafted organic seedling production of tomato and watermelon

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.69-75 identifier identifier

Effects of plant growth-promoting rhizobacteria on organic lettuce production

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.265-271 identifier identifier

Irrigation of organic greenhouse cucumber with a low cost wireless soil moisture sensor

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.305-310 identifier identifier

Effects of composts obtained from two different composting methods on organic tomato seedling production

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.209-215 identifier identifier

Effects of some repellent plants on greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum (Westw.) in greenhouse tomato production

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.407-412 identifier identifier

Response of some cucurbit genotypes to salınıty stress

COST Action FA1204: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions, Final Conference, Pula, Hırvatistan, 19 - 21 Eylül 2016

Response of some cucurbit genotypes to salinity stress (OZET)

COST Action FA1204: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions, Final Conference, Pula, Hırvatistan, 19 - 21 Eylül 2016, ss.68

Seracılıkta Yeni Gelişmeler ve Eğilimler

1. Dikili Yöresi Jeoteermal Kaynakların Değerlendirilmesi Sempozyumu., Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Recent developments of vegetables protected cultivation in Turkey

6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Zagreb, Hırvatistan, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, cilt.1142, ss.435-441 identifier identifier

Effects of irrigation based on different moisture levels of growing medium on soilless grown greenhouse tomatoes

6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Zagreb, Hırvatistan, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, cilt.1142, ss.93-98 identifier identifier

Örtüaltı yetiştiriciliğinde değişimler ve yeni arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, cilt.1, ss.685-709

Effects of mycorrhiza and different irrigation programs on eggplant in soilless culture

29th International Horticultural Congress on Horticulture - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC) / International Symposium on Innovation and New Technologies in Protected Cropping, Brisbane, Avustralya, 17 - 22 Ağustos 2014, cilt.1107, ss.215-220 identifier identifier

Use of different growing media and nutrition in organic seedling production

29th International Horticultural Congress on Horticulture - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC) / International Symposium on Innovation and New Technologies in Protected Cropping, Brisbane, Avustralya, 17 - 22 Ağustos 2014, cilt.1107, ss.165-171 identifier identifier

Sera hıyar yetiştiriciliğinde sulama teknolojilerinin kullanımı

XII. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.146-151

Automated Irrigation Management of Organic Greenhouse Tomatoes

2nd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, Avignon, Fransa, 28 - 31 Ekim 2013, cilt.1041, ss.109-118 identifier

Fide ortamı olarak vermikompost kullanımının organik sera domates yetiştiriciliğine etkileri

Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.91-96

Recent situation in grafted vegetable seedling production of Turkey (ÖZET)

1st Meeting of COST Action FA1204 (Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit QualityUnder Biotic and Abiotic Stress Conditions), Athens, Yunanistan, 11 - 12 Mart 2013, ss.24

Grafting against abiotic stresses in vegetables crops (ÖZET)

1st Meeting of COST Action FA1204 (Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit QualityUnder Biotic and Abiotic Stress Conditions), Athens, Yunanistan, 11 - 12 Mart 2013, ss.55

Effects of cover crops on yield and quality of organically grown greenhouse tomatoes

XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on Organic Horticulture: Productivity and Sustainability, Lisbon, Portekiz, 22 Ağustos 2010, cilt.933, ss.307-312

Effects of different rootstocks on plant growth, yield and quality of watermelon grown in greenhouse

International Symposium on Advanced Technologies and Management Towards Sustainable Greenhouse Ecosystems (Greensys2011), Athens, Yunanistan, 5 - 10 Haziran 2011, cilt.952, ss.855-862

Response of grafted and self-rooted tomato plants to saline conditions in closed substrate system

V Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Tirane, Arnavutluk, 9 - 12 Ekim 2011, cilt.960, ss.433-441

Effect of different rootstocks on greenhouse cucumber production

XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on Greenhouse 2010 and Soilless Cultivation, Lisbon, Portekiz, 22 Ağustos 2010, cilt.927, ss.281-289

Response of pepino (Solanum muricatum Aiton) to salinity

V Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Tirane, Arnavutluk, 9 - 12 Ekim 2011, cilt.960, ss.425-431

Utilization of Deficit Irrigation Programs to Improve Water Management with Leaching Limitations

International Symposium on Advanced Technologies and Management Towards Sustainable Greenhouse Ecosystems - Greensys, Athens, Yunanistan, 01 Haziran 2012, cilt.952, ss.947-952 identifier identifier

Örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişimi

VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, cilt.1, ss.559-579

Efficacy of the combined usage of several control methods against root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in organic agriculture (ÖZET)

30th International Symposium of the European Society of Nematologists (ESN) Proceedings, Vienna, Avusturya, 19 - 23 Eylül 2010, ss.51

Aşılama ve prolin uygulamasının sera domates yetiştiriciliğinde tuz stresine etkisi

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2010, ss.289-296

Sera hıyar yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımının etkileri

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2010, ss.624-629

Current situation of plastic greenhouses in Turkey

XVIII International Congress of CIPA and the CIDAPA XI Congress, Almeria, İspanya, 23 - 25 Kasım 2009, ss.1

Effect of Container Type and Cultivar on Growth of Cucumber Plants in a Closed Hydroponic System

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 31 Ocak 2009, cilt.807, ss.571-576 identifier identifier

Subirrigation in Soilless Tomato Growing

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 31 Ocak 2009, cilt.807, ss.439-444 identifier identifier

Effects of salinity on tomato in a closed system

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 6 - 11 Nisan 2008, cilt.807, ss.457-461

Effect of Grafting on Salinity Tolerance in Tomato Production

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 31 Ocak 2009, cilt.807, ss.631-636 identifier identifier

Response of Cucumber to Deficit Irrigation

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 31 Ocak 2009, cilt.807, ss.259-264 identifier identifier

Role of Rootstocks on Ion Uptake of Tomato Plants Grown under Saline Conditions

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 31 Ocak 2009, cilt.807, ss.637-642 identifier identifier

Response of cucumber to deficit irrigation

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 6 - 11 Nisan 2008, cilt.807, ss.259-264

Seracılıkta Yeni Gelişmeler

TAYEK 2008 yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

Yeşil gübrelemenin baş salata ve domates üretimine etkileri

VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2008, ss.393

Recent developments in protected cultivation in Turkey

2nd Coordinating meeting of the Regional FAO WG on Greenhouse Crop Production in the SEE countries, İzmir, Türkiye, 7 - 11 Nisan 2008

Effects of EC Levels of Nutrient Solution on Tomato Crop in Open and Closed Systems

International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management (Greensys 2007), Naples, İtalya, 4 - 06 Ekim 2007, ss.1243-0 identifier identifier

Baş salata fidelerinin gelişimine kök bakterilerinin etkileri

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.1-5

Effects of different leaching fractions on tomato production

3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Bursa, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2006, ss.373-0 identifier identifier

Effects of different nutrient solutions on yield, quality and nutrient consumption of green beans

8th International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates, Aghadir, Fas, 19 - 24 Şubat 2006, ss.489-494 identifier identifier

Tomato production in subirrigated systems

VIII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Advances in Soil and Soilless Cultivation under Protected Environment, Aghadir, Fas, 19 - 24 Şubat 2006, cilt.747, ss.441-445

Organic cucumber growing in the greenhouse

3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Bursa, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2006, ss.277-0 identifier identifier identifier

Effects of grafting in saline conditions

XXVII International Horticultural Congress - IHC2006: International Symposium on Advances in Environmental Control, Automation and Cultivation Systems for Sustainable, High-Quality Crop Production under Protected Cultivation, Seoul, Güney Kore, 13 - 19 Ağustos 2006, cilt.761, ss.349-355

Protected cultivation of Turkey

Regional Working Group Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region. Sixth Coordinating Meeting, Amman, Ürdün, 17 - 22 Ekim 2006, ss.68-76

Kapilar sistemlerde domates üretimi

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 26 Eylül 2006, ss.128-132

Tüketicilerin domates satın alma tercihleri

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2006, ss.182-186

Crop coefficients in simplified hydroponic systems

International Symposium on Greenhouse Cooling, Almeria, İspanya, 24 - 27 Nisan 2006, ss.551-0 identifier identifier

Efficient water use through environmentally sound hydroponic production of high quality vegetables for domestic and export markets in Mediterranean countries (ÖZET)

The WUEMED Workshop (Improving Water Use Efficiency in Mediterranean Agriculture: what limits the adoption of new technologies?), Rome, İtalya, 29 - 30 Eylül 2005, ss.62

Organik Ekolojik Biyolojik Tarım Uygulamaları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak Ankara, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005

Örtü altı yetiştiriciliğinde gelişmeler

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005, ss.609-627

Topraksız ortamlarda taze soğan üretimi üzerine araştırmalar

V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2004, ss.20-24

The Effect Of Some Commercial Organic Preparations On Soil Microbial Population Under Organically Grown Tomato And Cucumber.

International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development., Erzurum, Türkiye, 07 Haziran 2004, ss.20

Current situation of soilless culture in Turkey

Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies, 3 - 05 Mart 2004

Different soilless culture systems

Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies, 3 - 05 Mart 2004 Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of nutrition systems and irrigation programs on yield, water and nutrient consumption of tomato

7th International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates - Production, Pest Management and Global Competition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mart 2004, ss.549-556 identifier identifier

Organic tomato production in the greenhouse

7th International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates - Production, Pest Management and Global Competition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mart 2004, ss.729-736 Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of substrates on bean growing in the greenhouse

International Symposium on The Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture, Cairo, Mısır, 6 - 09 Nisan 2002, cilt.608, ss.37-42

Comparative economic analysis of organic tomato and cucumber production in greenhouse: the case of Turkey

6th International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climate, SICILY, İtalya, 5 - 08 Mart 2002, ss.843-848 identifier identifier

Organic tomato production under greenhouse conditions

6th International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climate, SICILY, İtalya, 5 - 08 Mart 2002, ss.775-780 identifier identifier identifier

Effects of salinity on tomato growing in substrate culture

International Symposium on Managing Greenhouse Crops in Saline Environment, PISA, İtalya, 9 - 12 Temmuz 2003, ss.329-335 identifier identifier

Avrupa Birliği Ülkelerinde Örtüaltına Sebze Yetiştiriciliği ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı., Türkiye, 01 Aralık 2002, ss.85-101

Organic vegetable production under greenhouse conditions

FAO/AUB 1st National Conference on IPP Managament of Greenhouse Crops, 07 Şubat 2002

Effects of Different Organic Fertilizers and Irrigation Levels on Yield and Quality of Organically Grown Greenhouse Tomatoes

Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco., 7 - 10 Ekim 2001, ss.285

Effect of continuous and intermittent solution circulation on tomato plants grown in NFT

World Congress on Soilless Culture, MAALE HACHAMISHA, İsrail, 14 - 18 Mayıs 2000, ss.205-212 identifier

Effect of different irrigation schedules, substrates and substrate volumes on fruit quality and yield of greenhouse tomato

International Symposium on Growing Media and Hydroponics, KASSANDRA, Yunanistan, 31 Ağustos - 06 Eylül 1999, ss.285-291 identifier

Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği

V. Türkiye Ziraat Müh.Teknik Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ocak 2000, cilt.2, ss.679-707

Soilless culture in Turkey

1st Meeting of the FAO Thematic WG of Soilless Culture, 02 Eylül 1999

Effects of different growing media and pruning methods on greenhouse muskmelon production

International Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1997, ss.363-367 identifier identifier

Pollen viability, yield and quality characteristics of some tomato varieties

International Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1997, ss.209-214 identifier identifier

Plant production and Protection practices in Greenhouses of Turkey

Symposium International Production Et Protection Integress Des Cultures, 6 - 09 Mayıs 1997

Effects of Soil Solarization on the Microbial Population and Activity in the Greenhouse.

Mediterranean Colloquium on Protected Cultivation, Agadir, Fas, 01 Haziran 1996, ss.15

Sera domates yetiştiriciliğinde çiçek budamasının verim ve kaliteye etkileri üzerinde bir araştırma

GAP I.Ulusal Sebzecilik Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 01 Mayıs 1996, ss.388-392

Örtüaltı tarımı çevre ilişkileri

Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 1996, ss.270-279

Effect of different nitrogen rates on some quality parameters of greenhouse tomatoes

International Symposium on Strategies for Market Oriented Greenhouse Production, Alexandria, Kanada, 11 - 15 Mart 1995, ss.103-111 identifier identifier

Seralarda güneş enerjisinden pasif olarak yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar

5.Türk-Alman Enerji Sempozyumu "Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilenebilir Enerji Uygulamalarındaki Gelişmeler"., İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ocak 1995, ss.118-126

Sera domates yetiştiriciliğinde farklı terbiye şekillerinin verime etkisi.

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Ocak 1995, cilt.2, ss.32-36

Effect of Different Nitrojen rates on Some Quality Parameters of Greenhouse Tomatoes

Effect of Different Nitrojen rates on Some Quality Parameters of Greenhouse Tomatoes, 11 - 12 Mart 1995

Sebze tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri

Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Ocak 1995, cilt.2, ss.655-673

Jeotermal enerjinin tarımda kullanım olanakları

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu'94, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Eylül 1994, ss.484-491

Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu'94,, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Eylül 1994, ss.414-424

Artık kompostun kullanım alanları

Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongeresi, Yalova, Türkiye, 2 - 04 Kasım 1992

Atık kompostun kullanım olanakları

Türkiye IV. Yemeklik Mantar Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Kasım 1992, cilt.2, ss.1-10

Dikim Sıklığının Sera Marul Yetiştiriciliğine Etkileri

Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, cilt.2, ss.35-37

Farklı Tohum Ekim Tarihlerinin ve Farklı Çeşitlerin İlkbahar Sera Fasulye Üretiminde verime Etkileri

Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, cilt.2, ss.319-323

Farklı Tohum Ekim Tarihlerinin Sonbahar Sera Fasulye Yetiştiriciliğine Etkileri

Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 1990, ss.525-529

Fethiye Kumluova Köyü Seracılığının Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu,, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 1990, ss.205-214

Kitap & Kitap Bölümleri

Biberin önemi, Dünyada ve Türkiye’xxde biber üretimi

Serada Biber Yetiştiriciliği, Gölgen Bahar Öztekin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, İzmir, ss.8-16, 2019

Yetiştiricilik (Bölüm 4)

Serada Domates Tarımı, Tüzel,Y., Editör, Gülermat Matbaa Ve Yayıncılık, İzmir, ss.28-39, 2018

Domatesin Önemi, Dünyada ve Türkiye'de Üretimi

Serada Domates Tarımı, Tüzel, Y., Editör, Gülermat Matbaa Ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti., İzmir, ss.10-14, 2018

Tomato

Good Agricultural Practicies for Greenhouse Vegetable Production in the South East European Countries: Principles for Sustainable Intensification of Smallholder Farms, Baudoin W,Nersisyan A,Shamilov A,Hodder A,Gutierrez D, Editör, Fao, Rome, ss.271-286, 2017

Crop Diversification, Management and Practical Uses

Good Agricultural Practicies for Greenhouse Vegetable Production in the South East European Countries: Principles for Sustainable Intensification of Smallholder Farms., Baudoin W,Nersisyan A,Shamilov A,Hodder A,Gutierrez D, Editör, Fao, Rome, ss.105-122, 2017

Pollination (3.5.3); Eggplant (4.2.2); Climbing beans (4.4.1); Vegetable transplants(4.5.1)

Guidelines for experimental practice in organic greenhouse horticulture, Koller, M., Rayns, F., Cubison, S., Schmutz, U. , Editör, Biogreenhouse Cost Action FA 1105, 2016

Serada Sebze Yetiştiriciliği

Örtüaltı Üretim Sistemleri, Gül A, Yaslıoğlu E, Dayıoğlu MA, Editör, Anadolu Üniversitesi, ss.176-198, 2014

Serada Organik Sebze Yetiştiriciliği (Bölüm 25)

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, İ.H. Eraslan, F. Şelli, Editör, URAK, ss.574-598, 2006

Serada Çevre Dostu Üretim Teknikleri.

Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre Dostu Üretim Teknikleri, A. Gül, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.113-140, 2005

Different Soilless Culture Systems

Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies, Tüzel, Y, Editör, Fao, Roma, ss.66-82, 2004

Closed Substrate Culture: A Case Study from Turkey

Regional Training Work Shop on Soilless Culture Technologies, Tüzel, Y, Editör, Fao, Roma, ss.134-145, 2004

Avrupa Birliği Ülkelerinde Örtüaltında Sebze Yetiştiriciliği ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, Gül, A., Eltez, R.Z., Editör, Meta Basım, İzmir, ss.85-102, 2002

Zararlılar (Beyazsinekler,Yaprakbitleri, Yaprakgaleri sinekleri, Yeşilkurt

Serada Organik Domates Yetiştiriciliği, Tüzelş Y., Onoğur, E., Editör, Tarp Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları, İzmir, ss.47-51, 2000

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar