Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, TATDEP, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İZMİR

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 II. Çukurova Genç İletişimciler Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ADANA

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2019 II. Genç İletişimciler Kongresi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ADANA

  Moderatör

  Adana, Türkiye

 • 2018 I. Çukurova Genç İletişimciler Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ADANA

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2018 16. International Symposium: Communication in the Millenium, "Gazetecilik Eğitimi Sonrası Mesleki Yönelim: 2010-2017 Ege Üniversitesi Gazetecilik Mezunları Üzerine Bir Araştırma", Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ESKİŞEHİR

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 I. Genç İletişimciler Kongresi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ADANA

  Moderatör

  Adana, Türkiye

 • 2016 II. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS-2016), "Sağlık İletişiminde Sosyal Temsiller", Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ESKİŞEHİR

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 II. Katip Çelebi Tıbbiyeliler Sempozyumu: Sağlık Hukuku ve Etik, "Medya Etiği ve Sağlık Haberleri", Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İZMİR

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı: Sosyal Medya ve Yeni Politikalar, “Geleneksel Medya-Yeni Medya Geriliminde Gazetecilik Eğitimi”, 18 Mart Üniversitesi ÇANAKKALE

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu, “Eleştirel Medya Okuryazarlığı Perspektifinden Çocuk ve Yetişkin Odaklı Müzik Yarışma Programları”, Yıldız Teknik Üniversitesi İSTANBUL

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, "Kadınlığın Yeni Varoluş Mecrası Olarak Yeni Medya", Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi UŞAK

  Çalışma Grubu

  Uşak, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Kadına Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, “Şiddeti Sergilemek: Habertürk ve Fatih Altaylı Örneği”, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, İSTANBUL

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 II. Ulusal İletişim Sempozyumu: Medya ve Mahremiyetin Sınırları, “Modern Toplumda Güvenlik/Gözetleme Teknolojileri ve Habercilik Pratiğine Yansımaları”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ERZURUM

  Çalışma Grubu

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Bergama Sempozyumu, “Yurttaş Gazeteciliği Pratikleri Bağlamında Bergama’da Yerel Basın”, Bergama İZMİR

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2010 Tercüman-ı Ahvâl'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, “Türkiye’nin 1990 Sonrası Politik İkliminde İki Fikir Gazetesi: Cumhuriyet ve Zaman”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İSTANBUL

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 I. Ulusal İletişim Sempozyumu: Gülmenin Arkeolojisi, “Türk Basınında Baş Sayfa Karikatürü: 1980-2000”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ERZURUM

  Çalışma Grubu

  Erzurum, Türkiye

 • 2009 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Türk Basınında Ötekileştirme Olgusu: Bir Süreç Analizi”, ODTÜ ANKARA

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2009 V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Medya ve Kültür, “Bir Haber Eklentisi Olarak Politik Karikatür ve Öteki’nin Temsili: Türk Basınından Örnekler”, Karaelmas Üniversitesi ZONGULDAK

  Çalışma Grubu

  Zonguldak, Türkiye

 • 2005 I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Sempozyumu, “Televizyon ve Gazete Haberlerinde Toplumsal Gösterilerde Temsiller: Bir Medya Okuryazarlığı Çalışması”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İSTANBUL

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, “Kadın ve Erkek Dergilerinde Siyasal Enformasyon Düzeyleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İSTANBUL

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Bir Kırılma Noktası Olarak Türkiye’de 1980’li Yıllar ve Türk Basınının Yapısal Dönüşümü”, Selda İÇİN AKÇALI ile birlikte, ODTÜ ANKARA

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2003 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Yerel Yönetimlere Demokratik Katılımın Sağlanmasında Yerel Basının Rolü: İzmir İli Yerel Yönetim Birimleri Örneğinde”, Nahide KARABAY ile birlikte, ODTÜ ANKARA

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2018 Medyada Yok Sayılanlar: Emek, Kadın ve Çevre Odaklı Habercilik, Türkan Saylan Kültür Merkezi İZMİR

  Seminer

  BirGün TAKSAV, Türkiye