Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)

  Asli Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2019 Akdeniz İletişim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2019 Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018 Akdeniz İletişim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018 Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 E-KİAD İletişim Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2015 Journal of Yasar University

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Yayıncılık Etkinlikleri