Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazetecilik Eğitimi Sonrası Mesleki Yönelim: 2010-2017 Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Mezunları Üzerine Bir Araştırma

AKİL (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi), ss.734-768, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kadın Cinayetlerinde Şiddeti Sergilemek: Şefika Etik Vakası Üzerine Bir İnceleme

E-KİAD (KATÜ İletişim Araştırmaları Dergisi), cilt.4, ss.104-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güvenlik Odaklı Gözetim ve Habercilik Pratiğine Yansımaları

E-Journal Of Yaşar University, ss.6044-6062, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haber Söyleminin Görsel Bir Formu Olarak Politik Karikatürün Ötekileştirme Pratiklerindeki İşlevi

Yeni Düşünceler Dergisi, ss.161-184, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazetelerde Ötekileştirme Pratikleri Türk Basını Üzerine Bir İnceleme

İletişim (Kuram ve Araştırma) Dergisi, ss.1-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazete Haber Başlıklarında Öteki nin İnşası

Kültür ve İletişim, ss.133-157, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gazetecilik Eğitimi Sonrası Mesleki Yönelim: 2010-2017 Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

16. International Symposium: Communication In The Millenium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.571-572

Eleştirel Medya Okuryazarlığı Perspektifinden Çocuk ve Yetişkin Odaklı Müzik Yarışma Programları

Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.291-301

Yurttaş Gazeteciliği Pratikleri Bağlamında Bergama da Yerel Basın

Uluslararası Bergama Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2010, cilt.2, ss.734-748

Türk Basınında Baş Sayfa Karikatürü 1980 2000

I. Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medya, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.671-681

Türkiye nin 1990 Sonrası Politik İkliminde İki Fikir Gazetesi Cumhuriyet ve Zaman

Tercüman-ı Ahvâl'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2010, ss.225-254

Kadın ve Erkek Dergilerinde Siyasal Enformasyon Düzeyleri Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mart 2005, cilt.3, ss.143-153

Kitap & Kitap Bölümleri

Basın Tarihinde Kapanan Bir Sayfa: Zaman Gazetesi

Türkiye'de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın, Korkmaz Alemdar, Editör, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, ss.657-685, 2017

Çareleri Tüketmek ya da Bir Anti-Masal Örneği Olarak Kibritçi Kız

Skolastik Fantazya, Hüseyin Köse, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.389-416, 2015

Bir Kuşak ve Zihniyet Çatışması Bağlamında Geleneksel Medya-Yeni Medya Gerilimi ve Gazetecilik Eğitimi

Yeni Medya Üzerine Yeni İletişim Teknolojileri Vol 2, Müge Demir, Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.121-146, 2014

Televizyon ve Gazete Haberlerinde 1 Mayıs Temsilleri: Bir Medya Okuryazarlığı Çalışması

Medya Okuryazarlığı, Nurçay Türkoğlu,Melda Cinman Şimşek, Editör, Kalemus Yayınları, İstanbul, ss.219-235, 2007

‘Sıradan’ı Üretmek, ‘Sıradan’ı Tüketmek: Kenarda Kalanın ‘Sıradışı’ Potansiyeli Üzerine

Gündelik Hayat ve Medya: Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar, Selda İçin Akçalı, Editör, Ebabil Yayınları, Ankara, ss.65-96, 2006

Diğer Yayınlar