Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam ve Bizans Kaynaklarına Göre Antiokheia Savaşı

Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, ss.1-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanllı Fetihleri Öncesinde Balkanlarda Türk Varlığı

Yeni Türkiye, ss.473-482, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Myriokephalon Savaşı nın Bizans İmparatorluğu Açısından Ne İfade ettiğine Dair Bazı Düşünceler

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.139-148, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bizans İmparatoru I Andronikos Komnenos un Hayatı ve Devlet Teşkilatını Yeniden Düzenlemeye Yönelik Reformları

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.1, ss.107-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İznik İmparatorluğu Ordusu

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.1, ss.39-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir de Türk Hâkimiyetinin Başlaması

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.1, ss.1-9, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IV Haçlı Seferinin Batı Anadolu nun Türkleşme Sürecindeki Yeri

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.1, ss.5-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bizans Ordusu nda Ücretli Türk Askerler XI XII Yüzyıllar

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, cilt.30, no.2, ss.53-69, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLILARDAN ÖNCE RUMELİ DE TÜRKLER 1305 1313

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.21, ss.17-33, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MARAŞ VE YÖRESİNDE SELÇUKLU HAKİMİYETİNİN KURULMASI SÜRECİNE DAİR

ULUSLARARASI SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ SEMPOZYUMU, MARAŞ, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016, cilt.1, ss.220-226

ÇAKA BEYİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İZMİR VE ÇEVRESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Mart 2017, ss.28

SAHİP ATAOĞULLARININ TÜRKMENLER İLE MÜCADELESİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU ve AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ ve MEDENİYETİ SEMPOZYUMU IV ”SAHİB ATA VE TURGUT OĞULLARI”, Afyon, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.26-27

XIII YÜZYILIN İKİNCİ YARISI VE XIV YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE MENTEŞE BEYLİĞİ NİN GÜNEYBATI ANADOLU DAKİ FAALİYETLERİ

ULUSLARARASI BATI ANADOLU BEYLİKLERİ TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU II MENTEŞEOĞULLARI TARİHİ, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2016

The Influence Struggle in the Island of Chios and the Peninsula of Cesme Karaburun in the First Half of the Fourteenth Century

III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016

Saruhanoğullarının Adalar Denizi ve Balkanlardaki Faaliyetleri

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih-Kültürve Medeniyeti Sempozyumu-IV(SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ), Manisa, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

Sübaşılıktan Beyliğe Beylikten Devlete Aydınoğulları

Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015

Batı Anadolu daki Türk Yayılışının Bizans Kaynaklarındaki Yansımaları

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, cilt.4, ss.1573-1586

Umur Bey Döneminde Aydınoğulları Bizans İttifakı

Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I (Aydınoğulları Tarihi), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.83-96

Kitap & Kitap Bölümleri

SELÇUKLULAR VE MOĞOLLAR

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ (10), MEHMET ERSAN, YUSUF AYÖNÜ, Editör, SİYER YAYINLARI, İstanbul, ss.123-144, 2017

MENTEŞEOĞULLARI BEYLİĞİ

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ (11), LEVENT KAYAPINAR, YUSUF AYÖNÜ, Editör, SİYER YAYINLARI, İstanbul, ss.126-143, 2017

ERKEN DÖNEM ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ (395-1000)

ORTAÇAĞ YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ, PROF. DR. LEVENT KAYAPINAR, PROF. DR. ERHAN AFYONCU, Editör, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, ss.2-25, 2016

14. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu'ya ve Balkanlara Türklerin Göçü

Türkiye nin Göç Tarihi 14 Yüzyıldan 21 Yüzyıla Türkiye ye Göçler, M. Murat Erdoğan-Ayhan Kaya, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.15-34, 2015

Selçuklular ve Bizans

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014

“Bizans-Selçuklu Devleti İlişkileri”

Bizans Tarihi, Levent Kayapınar, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.104-127, 2011

-“Erken Ortaçağ Avrupa Tarihi 395-1000”

Ortaçağ Yeniçağ Avrupa Tarihi, Levent Kayapınar-Erhan Afyoncu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-25, 2011

Büyük Selçuklular-Türkiye Selçukluları Arasındaki Çatışmalarda Bizans İmparatorluğunun Tutumu (Sultan Melikşah Devri)

Prof. Dr. Necmi Ülkere Armağan, , Editör, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, ss.333-343, 2008

SELÇUKLU-BİZANS İLİŞKİLERİ

TÜRKLER (6), , Editör, YENİ TÜRKİYE YAYINLARI, Ankara, ss.598-617, 2002

Bilirkişi Raporları

Tarih incelemleri Dergisi

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diğer Yayınlar