Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Online Media Relations: A Research On Corporate Websites’

2. International Congress on Media Studies, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016

The Role of Social Media in Brand Recognition Case Studies From Turkey

International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ağustos 2016, ss.21-37

Ege Üniversitesi'nin Algılanan Kurumsal Yönetişim Kalitesi

Akdeniz Üniversitesi 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, cilt.1, ss.95-112

The Role of Internet in C2C Value Creation

8th International Symposium Communication in Millennium Association of Turkish and American Communication Scholars, 23 - 26 Mayıs 2010

Kurumsal İletişimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010

Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Sorumluluğu İzmir Özel Okullar Örnekleminde Halkla İlişkilere Yönelik Bir Değerlendirme

2nd Int. Children & Communication Congress-2nd Int. Children Films Festival & Congress- “The Impact of Communication on Children,”, 5 - 07 Nisan 2009

Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Alanında İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu: 21. Yüzyılda Halkla ilişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2006

İkna Teknolojileri ve Duygusal Zeka Sosyal Aktör Olarak Bilgi İletişim Teknolojileri

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.593-605

Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi Sürecinde Çocuklarla İletişim TEMA Örneği

3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006

Yeni Medya Ortamında E Pazarlama İletişimi GSM Operatörlerinde E Promosyon ve E Reklam Kullanımı

Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2006

Strategic Mission of Public Relations Management in Information Society: Does PR Really Contribute to the “Freedom” of Stakeholders?

Annual International Conference on Communication, Mass Media and Culture: Freedom and Prejudice Conference, İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2006, ss.1

Evaluation of telomerase activity in 53 cases with connective tissue disorders

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2006), Amsterdam, Hollanda, 21 - 24 Haziran 2006, cilt.65, ss.525-526

Kitap & Kitap Bölümleri

Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar

Kurumsal Pazarlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi, Hale Bozkurt, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, 2016

Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar

PAYDAŞ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA, H. HALE BOZKURT, Editör, Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.121-148, 2014