Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Totally Curative Surgical Resection of Retrorectal Tumors

HEPATO-GASTROENTEROLOGY, cilt.62, ss.606-611, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adenoma with rectal villous diarrhoea and severe hypokalaemia (McKittrick-Wheelock syndrome).

British journal of hospital medicine (London, England : 2005), cilt.74, ss.648-9, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recurrent Pilonidal Sinus: Lay Open or Flap Closure, Does It Differ?

INTERNATIONAL SURGERY, cilt.98, ss.319-323, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

McKittrick-Wheelock syndrome: is it really rare?

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.28, ss.105-106, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Steroid utilization in eosinophilic jejunitis: beneficial or harmful?

LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY, cilt.395, ss.99-101, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pancreatic Castleman’xxs tumour: an unusual case.

Acta Chir Belg., cilt.104, ss.354-360, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Self-radioiodination of iodogen

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.54, ss.749-752, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Panel: Felaket Senaryoları

16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Morgagni hernisine bağlı mekanik barsak obstrüksiyonu

Ege Tıp Dergisi, cilt.53, ss.167-169, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan İntestinal Hematom Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.29, ss.72-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Komplike Meckel Divertikülü ve Tedavi Yönetimi

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.29, ss.63-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İntestinal Stoma

Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.22, ss.133-146, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfrared Koagülasyon

Türkiye Klinikleri Genelk Cerrahi Özel Sayı, cilt.5, ss.32-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Senkron Mide ve Kolon Kanseri: Olgu Sunumu.

Endoskopi Dergisi, cilt.20, ss.59-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akciğer kanserinin gtrointestinal traktusa metastazı

10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2016

Perianal abselerin analizi

XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Enterokutan fistüller

Reoperatif Kolorektal Cerrahi Sonbahar Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014

Rektum Kanserinde Nükse Etki Eden Faktörleri Belirlemek

Reoperatif Kolorektal Cerrahi Sonbahar Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014

Surgical Experience in 29 patients with Recurrent Colon Cancer

Hellenic – Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology, 6 - 07 Eylül 2013

Acil Cerrahi Gerektiren Alt Gastrointestinal Sistem Kanmalarının Retrospektif İncelenmesi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, cilt.12, ss.113-117

Fournier Gangreni ile Başvuran Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi., Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Familyal Adenomatoz Polipozis Koli İlişkili Desmoid Tümörlerde Tedavi Ne Olmalı

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

A retrospective analysis of recurrence pilonidal sinus cases

ESS 2012 İstanbul XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 - 24 Kasım 2012

Lay open hala en etkin tedavi yöntemi mi

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007