Araştırma Alanları

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Adsorpsiyon Spektroskopisi

 • Elektroanalitik Yöntemler

 • Gıda Analizleri

 • Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Volumetri

 • Yüzey Analizi

 • Fizikokimya

 • Elektrokimya

 • İletken Polimerler

 • Kompozitler

 • Nanokompozitler

 • Yakıt Pilleri

 • Temel Bilimler