Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 2003 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ ANABİLİM DALI, 01.01.2009 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 01.01.2004 - 30.12.2008
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 01.01.2004 - 30.12.2008
Enstitü Müdür Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ ANABİLİM DALI, 01.01.1998 - 30.12.2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Al Jasimi, "İbnü Mühennâ Lügati(Kitâb Hilyetü'l-İnsân ve Helbetü'l-Lisân)(Metin-dil özellikleri-dizin)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, F.Ertürk, "Türkiye Türkçesi ve Başkurt Türkçesinin karşılaştırmalı söz dizimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, K.Erk, "Codex cumanicus temelinde Kıpçak Türkçesinin tarihî-karşılaştırmalı söz varlığı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, N.Erenoğlu, "Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinin söz dizimi açısından karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, S.Ersöz, "Türkiye Ahıskalıları ağzı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, K.Kenzhalin, "Kazak ve Türkiye Türkçesinde deyimlerin karşılaştırmalı incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, A.Karaman, "Lutpulla Mutellip'in eserleri (inceleme, metin, aktarma, dizin)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Doktora, S.Gülsevin, "Günümüz Karay Türkçesi (giriş-dil özellikleri-metinler-söz dizini) ve Türk lehçeleri arasındaki yeri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Doktora, G.Kokybassova, "Ahmet Baytursinov (Hayatı, dilciliği ve edebiyat araştırmacılığı)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Doktora, E.Uçar, "Altun Yaruk Sudur, V. Kitap, Berlin Koleksiyonundaki fragmanların transliterasyonu ve transkripsiyonu açıklamalar ve dizin", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Doktora, E.Ayan, "Ibiray Altmsarin-hikaye ve şiirlerinin dili (hayatı-dilciliği eserleri gramer-metin-dizin)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Doktora, S.Özişik Maral, "Muğla ili ağızlarının Türkmen Türkçesi ağızlarıyla karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Doktora, C.Kerimoğlu, "Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin karşılaştırmalı söz dizimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2006.
Doktora, G.Uzun, "Doğu Türkistan Kırgızlarından derlenmiş metinler (Gramer-metin-indeks)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Doktora, M.Aliyeva Esen, "Lobnor ağzı üzerinde bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Doktora, C.Gülseren, "Malatya ili ağızları (inceleme-metin-sözlük)", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Doktora, C.Başdaş, "Göroglı Türkmen halk eposı (metin-çeviri-dil özellikleri-sözlük)", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1996.
Yüksek Lisans, G.Sabitova, "Tatar bilmecelerinin dil özellikleri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, R.Mohammad, "Eş-Şüzûrü-z-Zehebiyye fî'l-Lugati't-Türkiyye ve'l Arabiyye üzerine bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, Ş.Doğan, "Altay Türkçesinin tarihî karşılaştırmalı ses bilgisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, T.Hüseynova, "Azerbaycan yer adlarında etnotoponimler", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Uçar, "Annagılç Meteci'nin bütün şiirleri (giriş -inceleme-metin ve sözlük", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, G.Kokibasova, "Saken Seyfullin "Ötken Künder" (İnceleme-metin-dizin)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, K.Kenzhalin, "Kazak ve Türkiye Türkçesinde fiil yapım ekleri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, C.Kerimoğlu, "Tatar Türkçesinde cümle", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, S.Begeç, "Kumuk Türkçesi metin, dil özellikleri, sözlük", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, İ.Erdem, "Mikyasu`l-Lisan Kıstasu`l-Beyan (Özet-metin-terimler indeksi-ekler indeksi)", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, C.Başdaş, "Akçadağ yöresi ağızları: inceleme-metinler-sözdizimi", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1992.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi