Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2003 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri Anabilim Dalı

 • 1998 - 2012Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri Anabilim Dalı

 • 2004 - 2008Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2004 - 2008Bölüm Başkanı

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetilen Tezler

 • İbnü Mühennâ Lügati(Kitâb Hilyetü'l-İnsân ve Helbetü'l-Lisân)(Metin-dil özellikleri-dizin), KAYMAZ Z. , S.MUSLIHEDIN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Türkiye Türkçesi ve Başkurt Türkçesinin karşılaştırmalı söz dizimi, KAYMAZ Z. , F.ERTÜRK(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Codex cumanicus temelinde Kıpçak Türkçesinin tarihî-karşılaştırmalı söz varlığı, KAYMAZ Z. , K.ERK(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Tatar bilmecelerinin dil özellikleri, KAYMAZ Z. , G.SABİTOVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinin söz dizimi açısından karşılaştırılması, KAYMAZ Z. , N.ERENOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Türkiye Ahıskalıları ağzı, KAYMAZ Z. , S.ERSÖZ(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Eş-Şüzûrü-z-Zehebiyye fî'l-Lugati't-Türkiyye ve'l Arabiyye üzerine bir inceleme, KAYMAZ Z. , R.MOHAMMAD(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Altay Türkçesinin tarihî karşılaştırmalı ses bilgisi, KAYMAZ Z. , Ş.DOĞAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Kazak ve Türkiye Türkçesinde deyimlerin karşılaştırmalı incelenmesi, KAYMAZ Z. , K.KENZHALİN(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Azerbaycan yer adlarında etnotoponimler, KAYMAZ Z. , T.HÜSEYNOVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Lutpulla Mutellip'in eserleri (inceleme, metin, aktarma, dizin), KAYMAZ Z. , A.KARAMAN(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Günümüz Karay Türkçesi (giriş-dil özellikleri-metinler-söz dizini) ve Türk lehçeleri arasındaki yeri, KAYMAZ Z. , S.GÜLSEVİN(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Altun Yaruk Sudur, V. Kitap, Berlin Koleksiyonundaki fragmanların transliterasyonu ve transkripsiyonu açıklamalar ve dizin, KAYMAZ Z. , E.UÇAR(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Ahmet Baytursinov (Hayatı, dilciliği ve edebiyat araştırmacılığı), KAYMAZ Z. , G.KOKYBASSOVA(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Ibiray Altmsarin-hikaye ve şiirlerinin dili (hayatı-dilciliği eserleri gramer-metin-dizin), KAYMAZ Z. , E.AYAN(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Muğla ili ağızlarının Türkmen Türkçesi ağızlarıyla karşılaştırılması, KAYMAZ Z. , S.ÖZIŞIK(Öğrenci), Doktora, 2007
 • Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin karşılaştırmalı söz dizimi, KAYMAZ Z. , C.KERİMOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Doğu Türkistan Kırgızlarından derlenmiş metinler (Gramer-metin-indeks), KAYMAZ Z. , G.UZUN(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Lobnor ağzı üzerinde bir inceleme, KAYMAZ Z. , M.ALİYEVA(Öğrenci), Doktora, 2005
 • Annagılç Meteci'nin bütün şiirleri (giriş -inceleme-metin ve sözlük, KAYMAZ Z. , E.UÇAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Saken Seyfullin "Ötken Künder" (İnceleme-metin-dizin), KAYMAZ Z. , G.KOKIBASOVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Kazak ve Türkiye Türkçesinde fiil yapım ekleri, KAYMAZ Z. , K.KENZHALİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Tatar Türkçesinde cümle, KAYMAZ Z. , C.KERİMOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Kumuk Türkçesi metin, dil özellikleri, sözlük, KAYMAZ Z. , S.BEGEÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Mikyasu`l-Lisan Kıstasu`l-Beyan (Özet-metin-terimler indeksi-ekler indeksi), KAYMAZ Z. , İ.ERDEM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Malatya ili ağızları (inceleme-metin-sözlük), KAYMAZ Z. , C.GÜLSEREN(Öğrenci), Doktora, 1997
 • Göroglı Türkmen halk eposı (metin-çeviri-dil özellikleri-sözlük), KAYMAZ Z. , C.BAŞDAŞ(Öğrenci), Doktora, 1996
 • Akçadağ yöresi ağızları: inceleme-metinler-sözdizimi, KAYMAZ Z. , C.BAŞDAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1992