Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Rudarlı Nalçakan G., Varol S.R., Turgay F., Nalcakan M., Özkol M.Z., Karamızrak S.O., "Effects of aerobic training on serum paraoxonase activity and its relationship with PON1-192 phenotypes in women", JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE, vol.5, pp.462-468, 2016
Özkol M.Z., "Electromagnetically braked versus mechanically braked cycle ergometers: Effects of aerobic power and total physical workloads", ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.22, pp.165-173, 2014
Akşit T., Turgay F., Kutlay E., Özkol M.Z., Vural F., "The Relationships between Simulated Tennis Performance and Biomarkers for Nitric Oxide Synthesis", JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, vol.12, pp.267-274, 2013
Özkol M.Z., Turunc S., Dopsaj M., "Water polo shots notational analysis according to player positions", INTERNATIONAL JOURNAL OF PERFORMANCE ANALYSIS IN SPORT, vol.13, pp.734-749, 2013
Yaman M., Çolakoğlu B.M., Turgay F., Özkol M.Z., Akşit T., Özkaya Ö., et al., "Effects of ribose supplementation on anaerobic performance, plasma pH, lactate, ammonia and inorganic phosphate levels", ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.20, pp.47-50, 2012
Kavcıc I., Mılıc R., Jourkesh M., Ostojıc S.M., Özkol M.Z., "COMPARATIVE STUDY OF MEASURED AND PREDICTED VO2max DURING A MULTI-STAGE FITNESS TEST WITH JUNIOR SOCCER PLAYERS", KINESIOLOGY, vol.44, pp.18-23, 2012
Özkol M.Z., Turgay F., Varol S.R., Özçaldiran B., Vural F., Akşit T., et al.,"The Effects of Chronic Aerobic and Anaerobic Exercise on Blood Nitric Oxide Levels", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.1607-1617, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turgay F., Özkol M.Z., Vural F., Akşit T., Özçaldıran B., Ongun M.A., et al., "The Physiological Responses to 5000m Open Water Swimming Exercise in Children", Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, vol.9, pp.1-11, 2017 (Link)
Yapıcı A., Özkol M.Z., Özçaldıran B., Ergün M., "The relationship between throwing velocity with and without leg movements and isokinetıc muscle strength in elite water polo players", European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, pp.42-51, 2017
Akşit T., Özkol M.Z., Vural F., Pekünlü E., Aydinoğlu R., Varol S.R., "Contribution of anthropometric characteristics to critical swimming velocity and estimated propulsive force", Journal of Physical Education and Sport, vol.17, pp.212-218, 2017
Can E., Kutlay E., Özkol M.Z., Çetinkaya C., "THE EFFECT OF CIRCADIAN RHYTHM ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN MALE TAEKWONDO ATHLETES", Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.12-24, 2016 (Link)
Özkol M.Z., Varol S.R., Turgay F., Vural F., Akşit T., "NITRIC OXIDE AND LACTATE RESPONSES TO MAXIMAL INTERMITTENT ACUTE EXERCISE", Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, vol.14, pp.31-41, 2016 (Link)
Kara E., Akşit T., Özkol M.Z., Işık T., "Effects of 6 week tennis specific exercises program on service velocity", Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.17, pp.71-71, 2015 (Link)
Vural F., Özkol M.Z., "Avrupa A ve B Kategorilerindeki Sutopu Takımlarının Kazanma ve Kaybetme Durumlarını Belirleyen Şut ve Pas Değişkenleri", Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.9-17, 2015
Rudarlı Nalçakan G., Akşit T., Özkol M.Z., Vural F., "Anthropometric and Biomotor Variables Of Judokas In The Turkish National Young Team", Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.206-215, 2013
Özkol N. , Turgay F., Varol S.R., Özkol M.Z., Vural F., Akşit T., "The Relationships Between Lactate Thresholds and Recovery Capacity with Yo-Yo Tests in Soccer Players", Spor Bilimleri Dergisi-(Türkiye Klinikleri), vol.4, pp.55-63, 2012
Özçaldıran B., Özkol M.Z., "The Effect of Legwork on Biomechanical Parameters in Different Swimming Styles", Serbian Journal of Sports Sciences, vol.4, pp.145-148, 2009
Vural F., Rudarli Nalçakan G., Özkol M.Z., "Physical and Physiological Status in American Football Players in Turkiye", Serbian Journal of Sports Sciences, vol.3, pp.9-17, 2009
Akşit T., Özkol M.Z., "8-10 Yaş Tenis Oyuncularında Maç Performansı ile Saha Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Performans, cilt.13, ss.27-31, 2007
Güldüren Ş., Özçaldıran B., Özkol M.Z., "Yaş Grubu Erkek Yüzücülerde Anaerobik Güç Parametreleri ve Sprint Performanslarının Karşılaştırılması", Performans, cilt.12, ss.17-24, 2006
Ilgazlı B., Özçaldıran B., Durmaz B., Özkol M.Z., Rudarlı Nalçakan G., "Elit Erkek Yüzücülerde Ayak Bileği Tork Gücünün Branşlara Göre Karşılaştırılması", Performans, cilt.12, ss.31-38, 2006
Rudarli Nalçakan G., Özkol M.Z., Vural F., "Minik ve yıldız takım bayan voleybol oyuncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, cilt.12, ss.17-21, 2006
Akşit T., Özkol M.Z., "Elit Tenisçilerde Anaerobik Güç ve Kapasite Performansının Saha ve Laboratuar Koşullarında İncelenmesi", Performans, cilt.12, ss.1-6, 2006
Koparan Ş., Yavaş M., Erol S., Özkol M.Z., "Yüzücülerde Plyometrik Antrenmanların Sıçrama ve 25m Serbest Yüzme Derecelerine Etkisi", Performans, cilt.11, ss.1-6, 2005
Özkol M.Z., Vural F., "Genç Erkek Türk Eskrim Milli Takımı Fizyolojik Profilleri", Performans, cilt.11, ss.15-22, 2005
Ergün M., İşleğen Ç., Acar M.F., Özkol M.Z., "Assesing Anaerobic Power and Capacity in Soccer Players With Differing Aerobic Power Levels", Spor Hekimliği Dergisi, cilt.40, ss.35-42, 2005
Yazıcı M., İşleğen Ç., Özkol M.Z., "Elit Türk Erkek Eskrimcilerinin MaxVO2 Ortalama Değerlerinin Belirlenmesi", Performans, cilt.11, ss.21-26, 2005
Işık T., Özkol M.Z., Toksöz İ., "Elit ve Elit Olmayan Genç Basketbol Oyuncularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin Karşılaştırılması", Performans, cilt.11, ss.13-20, 2005
Işık T., Toksöz İ., Özkol M.Z., "Elit ve Elit Olmayan Genç Basketbol Oyuncularının Anaerobik Eşik Hızı ve Kan Laktat Seviyelerinin Karşılaştırılması", Performans, cilt.11, ss.1-7, 2005
Haslofça F., Kutlay E., Haslofça E., Özkol M.Z., "8-9 Yaş Grubu Çocuklarda Dört Haftalık Yoğun Egzersiz Programının Sürat ve Güç Parametrelerine Etkisi", Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, cilt.10, ss.1-5, 2004
Akşit T., Rudarlı Nalçakan G., Özkol M.Z., "Lise düzeyindeki farklı branşlardaki sporcuların fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, cilt.10, ss.19-25, 2004
Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z., "Altı Haftalık Yaz Spor Okulu Eğitiminin 6-13 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Gelişimine Etkileri", Ege üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, cilt.9, ss.30-38, 2003
Özkol M.Z., Özçaldıran B., "Aerobik enerji sisteminin yüzme sporundaki görünümü; Hız, kulaç sayısı, kulaç uzunluğu ve kan laktatı üzerine olan etkileri", Performans, cilt.8, ss.48-60, 2002
Özkol M.Z., "12-14 Yaş Gruplarındaki Kız ve Erkek Yüzücülerin Bazı Anaerobik Güç Parametrelerinin İncelenmesi", Performans, cilt.7, ss.1-10, 2001
Durmaz B., Özçaldıran B., Özkol M.Z., "1999 Avrupa Yüzme Şampiyonası 200 metre yarışlarının analizi", Performans, cilt.4, ss.99-104, 1998
Acar M.F., Özçaldıran B., Durmaz B., Gücü H.K., Özkol M.Z., Çatıkkaş F., "Elit triatloncuların fizyolojik karekteristikleri ve endürans performansı", Performans, cilt.3, ss.151-158, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Varol S.R., Akşit T., Özkol M.Z., Balcı G.A., As H., "Bisiklet sporunda akut vibrasyon uygulamasının bazı fizyolojik parametrelerle etkisinin incelenmesi", Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 23-26 Kasım 2017, pp.1-1
Eken Ö., Varol S.R., Özkol M.Z., "Acute Effects Of Dıfferent Warm Up Protocols, On 30 m. Speed, Flexıbılıty, Vertıcal Jump, Strength, Balance And Anaerobıc Power Performances In Judokas", European Colleage of Sports Science (ECSS), Essen, ALMANYA, 4-8 Temmuz 2017, pp.62-62
Emek C., Özkol M.Z., Çatıkkaş F., Şahin M., Varol S.R., "21 Yaş Alti 58 Kg ve 80 Kg Erkek Taekwondo Sporcularinin Karşilaştirmali Maç Analizi", Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2017, pp.1-1
Değirmen B., Özkol M.Z., Vural F., Akşit T., "ŞINAV HAREKETİNİN FARKLI TEMPOLARINDA EKLEM AÇILARI VE YERE UYGULANAN KUVVETLERİN ANALİZİ", The International Balkan Conference in Sport Sciences21 – 23 May 2017, Bursa, TÜRKIYE, , pp.94-95
Cırık G., Akşit T., Vural F., Özkol M.Z., Varol S.R., "Kaya Tırmanıcılarında 4 Haftalık Sistem Antrenmanının Bazı Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi", 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya., ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2016, pp.1-1
Can E., Kutlay E., Özkol M.Z., Çetinkaya C., "The Impact of Circadian Rhythm on Some Physical and Physiological Parameters in Elite Male Taekwondo Athletes. ", 13th International Sport Sciences Congress, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.327-327
Can E., Kutlay E., Özkol M.Z., Çetinkaya C., "Relations Among the Parameters of Paldeung Technique Effect Level, Trochanteric Height, Food Length and Anaerobic Power in Taekwondo Athletes.", 13th International Sport Sciences Congress, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.348-348
Akşit T., Kutlay E., Turgay F., Özkol M.Z., Vural F., "Relations Between Performance and Physiological Parameters for Tennis Players", 17th ITF Worldwide Coaches Conference, Port Ghalip, MISIR, 20-24 Kasım 2011, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Özkol M.Z., Turgay F., Varol S.R., Özçaldiran B., Vural F., Akşit T., et al.,"Effects of Aerobic and Anaerobic Training on Blood Nitric Oxide Levels and the Role of Gender", 11 th International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming konferansı , Oslo, NORVEÇ, 16-19 Haziran 2010, pp.118-118
Özkol M.Z., Turgay F., Varol S.R., Özçaldiran B., Vural F., Akşit T., et al.,"Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Antrenmanının Kan Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Cinsiyetin Rolü", 2. Spor Fizyolojisi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2009, ss.45-45
Rudarli Nalçakan G., Varol S.R., Turgay F., Nalcakan M., Özkol M.Z., "The Effects of Regular Aerobic Training on Blood Paraoxonase and Arylesterase Activities and Blood Lipid and Lipoprotein Levels in Women and The Role of PON1-192 Polymorphism on These Effects", 6th European Sports Medicine Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2009, vol.8, pp.89-89
Vural F., Rudarli Nalçakan G., Özkol M.Z., "Physical and Physiological Status American Football Players in Turkiye.", VI. World Congress on Science and Football, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-20 Ocak 2007, vol.6, pp.55-55
Akşit T., Özkol M.Z., "8 10 yaş tenis oyuncularında maç performansı ile saha testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2006, pp.282-284
Haslofça E., Turgut A., Demirhan D. , Özkol M.Z., Haslofça F., Rudarli Nalçakan G., "Cirit Atan Atletlerle Voleybolcuların Atma Kuvveti Değerlerinin Karşılaştırılması", 9th International Sport Science Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2006, pp.239-241
Ilgazlı B., Özçaldıran B., Durmaz B., Özkol M.Z., Rudarlı Nalçakan G., "Elit Erkek Yüzücülerde Ayak Bileği Tork Gücünün Branşlara Göre Karşılaştırılması", 9th International Sport Science Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2006, pp.242-245
Rudarli Nalçakan G., Özkol M.Z., Vural F., "12-14 Yaş Kategorilerindeki Bayan Voleybol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri", 8th International Sport Science Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2004, pp.17-17
Akşit T., Rudarli Nalçakan G., Özkol M.Z., Ahmet Cenk E., "The Comparison of The Physical Fitness Profiles of the High School s Basketball Volleyball Handball Tennis Cross And Swimming Teams", 12th International Congress on Physical Education and Sport , Komotini, YUNANISTAN, 21-23 Mayıs 2004, pp.332-332
Özkol M.Z., Kutlay E., Çayirli M., "13-15 Yaş Bayan Voleybolcuların Bazı Anaerobik Güç Parametrelerinin İncelenmesi", IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2003, ss.1-1
Haslofça F., Kutlay E., Haslofça E., Özkol M.Z., "8-9 Yaş Grubu Çocuklarda Dört Haftalık Yoğun Egzersiz Programının Sürat ve Güç Parametrelerine Etkisi", 3. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.0-0
Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z., "Altı Haftalık Yaz Spor Okulu Eğitiminin 6-13 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Gelişimine Etkileri", VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2000, pp.0-0
Acar M.F., Özçaldıran B., Durmaz B., Gücü H.K., Özkol M.Z., Çatıkkaş F., "Physiological characteristics and endurance performance of elite triathletes", XI. Balkan Congress of Sports Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Nisan 1999, pp.39-40
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi