Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim programlarının matematik konu kazanımları temelinde uyumu

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.12, ss.2263-2288, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Qualitative Study of Parental Resistance to Girls' Schooling

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.1369-1373, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Where Theory Does not Meet the Practice: Teaching Math to Young Children in Turkey

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, no.0, ss.1-20, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Critical Analysis of Preservice Teachers Efforts to Make Sense of Young Children s Sexual Acts Towards Adults

Acta Didactica Napocensia, cilt.8, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre Service Teachers Beliefs about Inclusion in Turkey

European Academic Research, cilt.3, ss.4180-4205, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Young children and trust in Turkey

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, cilt.184, ss.1031-1047, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Açık Hava Etkinlikleriyle İlgili Düşünce ve Tutumları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.47-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne babaların kızlarını okutmama nedenlerine ilişkin nitel bir çalışma A qualitative study of parental resistance to girls schooling

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.11, ss.1357-1373, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

News Coverage of Violence against Women The Turkish case

Feminist Media Studies, cilt.6, ss.297-315, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A multinational investigation of quality of day care centers

4th International Conference on Teacher Education (INCTE), Braga, Portekiz, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.0, no.0, ss.472-481

A multinational investigation of quality in preschools

4th International Conference on Teacher Education (INCTE), Braga, Portekiz, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.0, no.0, ss.464-471

İlkokullarda Görev Yapan İdarecilerin ve Psikolojik Danışmanları Cinsel Tacizlere Yönelik Deneyimleri ve Uygulamaları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1105-1106

Diversity at the university: Experiences of ethnic minority students

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017 identifier identifier

Feminist pedadogy in practice

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017 identifier

Child care and women’s labor force participation

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.31-32

Lost in classroom Student teachers struggle to survive

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Gender effect Male early childhood student teachers talking about their experience

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Working in the ivory basement Early childhood teacher educators rowing against feminist current

Gender at the Crossroads: Multidisciplinary Perspectives, 3rd International Conference on Women’xxs Studies, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 20 Nisan 2009

Turning little red riding hood into a girl power story

Gender at the Crossroads: Multidisciplinary Perspectives, 3rd International Conference on Women’xxs Studies, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 20 Nisan 2009

Are male teachers from Mars and females from Venice

International Multidisciplinary Women’s Congress, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009

Kız çocuklarının eğitimine yönelik ebeveyn tutumlarını etkileyen demografik faktörler

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

The inclusive experiences of parents of children with special education needs in Turkey

12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Ohrid, Makedonya, 25 Haziran 2009

The inclusive experiences of parents of children with special education needs in Turkey

12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Ohrid, Makedonya, 25 Haziran 2009, ss.389-408

Obstacles in front of girls’ schooling

2nd Biennial International Women’s Studies Conference, Izmir University of Economics, İzmir, Türkiye, 12 Haziran 2008

Onları Kaf Dağı ndan indirmek gerekiyor Erken okuryazar çocuklara yönelik öğretmen tutumları

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.1021-1025

Kaynaştırmadaki bir çocuğun eğitim yaşamına nitel araştırma yoluyla bakış

Uluslararası ”Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim” Kongresi., Trabzon, Türkiye, 30 Nisan 2008, ss.214-227

Özel eğitim dersi almanın öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarına etkisi

16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.646

Call for male teachers Teachers as models of heterosexual monogamy

17th Annual Conference on Ethnographic and Qualitative Research in Education, Cedarville, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Haziran 2005

Helping Children Cope with Traumatic Events Activities for Early Childhood Educators (Workshop presentation)

Association for Childhood Education International’s Annual International Conference, Phoenix, AZ., Amerika Birleşik Devletleri, 15 Nisan 2003

Traumatic Events and Children How Early Childhood Educators Can Help (Workshop presentation)

Indiana Association for the Education of Young Children’s (IAEYC) Annual Conference, Indianapolis, IN., Amerika Birleşik Devletleri, 15 Nisan 2002

Are Teachers Beliefs Influenced by Their Job Satisfaction

Annual conference of the American Educational Research Association, Seattle, WA., Amerika Birleşik Devletleri, 13 Nisan 2001

Are teachers beliefs about inclusion influenced by their job satisfaction

American Educational Research Association Annual Conference, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Nisan 2001

Teachers and parents beliefs about inclusion in Turkey

Curriculum and Pedagogy Conference, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Ocak 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Irk Bağlamı

Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme ve Öğretim: Çocuklar için Çok Kültürlü Eğitim, Tülin Güler, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.69-88, 2018

Çeşitli Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Gelengül Haktanır, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, 2018

Sınıf yönetiminde özel gereksinimli çocuklar

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Yoleri, Sibel, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.213-227, 2017

International research report on experiential learning approaches

A handbook on experiential education Pedagogical guidelines for teachers and parents, Massari, G., Miron, F., Kamantauskiene, V., Alat, Z., Mesquita, C., Tzakosta, M., Verheij, J. K. Zirina, T., Editör, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iasi, ss.73-111, 2016

Erken çocuklukta fen-matematik eğitimi ve oyun

Çocuk ve Oyun, Ören, Meral, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2016

Case studies on experiential education in primary school: Turkey: Wind power

A handbook on experiential education Pedagogical guidelines for teachers and parents, Massari, G., Miron, F., Kamantauskiene, V., Alat, Z., Mesquita, C., Tzakosta, M., Verheij, J. K. Zirina, T., Editör, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iasi, ss.221-225, 2016

Çocuklara Sağlıklı ve Zinde Olmayı Öğretme: Fiziksel Gelişim ve Sağlık

Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar, İnan H. Zeynep, İnan Taşkın, Editör, Pearson / Nobel, Ankara, ss.476-506, 2015

Gelişimsel Olarak Uygun Uygulamalar

Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar, İnan H. Zeynep, İnan Taşkın, Editör, Pearson / Nobel, Ankara, ss.70-96, 2015

Çeşitli Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.175-204, 2015