Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Amerikan Romanında Birey ve Uygarlık Çatışması

Türkbilim, cilt.2, ss.1-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Amerika'da Etnisite: Kavramsallaştırma ve Deneyim

Türkbilim, ss.13-40, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fragmented Personas: Walt Whitman and Can Yücel

Türkbilim, ss.59-72, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fictions of Selves: Auto/ Biographies of Gertrude Stein and Alice B. Toklas

Writing Women's Lives: Auto/Biography, Life Narratives, Myths and Historiography, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2014, no.44, ss.835-840
Link

Selling Remedies for Feminine Fear

Shadows That Stalk - Representations of Fear in American Culture and Literature, Ankara, Türkiye, 24 Ekim 2002, ss.149-157

Kitap & Kitap Bölümleri

Mübadele Kitabı

Mübadele Tarihine Yeniden Bir Bakış: Maro Duca’nın Masumlar ve Suçlular’I ile Tassos Boulmetis’in Politiki Kousina’sında Mekansızlaşma, Kimlik Algısı, Geçmiş ve Bugün, Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay, Özgün, Cihan, Aksan, Yücel, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.257-264, 2017
Link