Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of gated myocardial perfusion SPECT, echocardiography and equilibrium radionuclide ventriculography in the evaluation of left ventricle contractility.

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, cilt.42, ss.349-57, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EANM-EORTC general recommendations for sentinel node diagnostics in melanoma

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.36, ss.1713-1742, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sentinel node in breast cancer procedural guidelines

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.34, ss.2154-2159, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tc-99m MIBI SPECT in prediction of prognosis in patients with small cell lung cancer

ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.20, ss.269-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tc 99m MIBI SPECT as an Indicator of Prognosis for Patients with Small Cell Lung Cancer

European Journal Of Nuclear Medicine And Molecular Imaging, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

To use MIBI or not to use MIBI? That is the question when assessing tumour cells

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.32, ss.836-842, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experience of the Izmir pediatric oncology group on neuroblastoma: IPOG-NBL-92 protocol

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.20, ss.211-218, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

False-negative scintigraphy with Tc-99m sestamibi in stage IV neuroblastoma

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.24, ss.267-270, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is Tl-201 a reliable agent in tumour imaging?

NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, cilt.17, ss.805-809, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Doughnut appearance on I-131 MIBG scintigraphy

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.21, ss.654-655, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MOYAMOYA DISEASE IN TWINS

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.20, ss.810-812, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TL-201 UPTAKE IN MYOSITIS-OSSIFICANS - POTENTIAL PITFALL IN DIAGNOSIS

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.20, ss.259-262, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unexpected False-positive I-131 Uptake in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma

MOLECULAR IMAGING AND RADIONUCLIDE THERAPY, cilt.27, ss.99-106, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Karaciğerin yer kaplayan lezyonlarında nükleer tıbbın yeri

Türk Radyoloji Dergisi, cilt.34, ss.157-162, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Karın ve Nükleer Tıp

Türk Radyoloji Dergisi, cilt.32, ss.445-454, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tc 99m EC nin ethylenedicysteine geleneksel renal radyofarmasötiklerle karşılaştırılması

Turkish Journal of Nuclear Medicine, cilt.1, ss.12-16, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspirin versus captopril renal scintigraphy in diagnosis of patients with renovascular hypertension

Turkish Journal of Nuclear Medicine, cilt.1, ss.26-32, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of complicated orthopedic infections with Tc 99m DP and Tc 99m HMPAO leukocytes

Turkish Journal of Nuclear Medicine, cilt.1, ss.3-9, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of gastrointestinal system carcinomas using immunoscintigraphy

Turkish Journal of NUclear Medicine, cilt.1, ss.19-24, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Kanserini Takipte 15 3 numaralı Karbonhidrat Antijeni Ca 15 3 nin serum düzeyleri

Ege Tıp Dergisi, cilt.2, ss.317-319, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstrüktif ve non obstrüktif sarılıkların kolesintigrafi ile ayırımı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1375-1380, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroid hormonlarının serum ferritin düzeylerine etkisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.1013-1021, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of FDG-PET/CT and Biopsy for Evaluation of Bone Marrow Involvement in Pediatric Lymphoma Patients

31. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Düseldorf, Almanya, 13 Ekim 2018, cilt.45, no.1, ss.341-342

Fizyolojik Tutulum Alanına Süperpoze Lenf Nodu Metastazının Saptanmasında SPECT/BT’nin Katkısı

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.52-53

Yüksek risk nöroblastomada tam cerrahi rezeksiyonun rolü

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresİ, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2014, cilt.28, ss.108

Karaciğerde Diffüz Artmış I-111 Pentetreotide Tutulumu: Olgu Sunumu

19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Türkiye, 25 Nisan 2007, cilt.16, no.1, ss.13

Clinical utility of somatostatin receptor scintigraphy: a retrospective analysis of one year's data

19. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Atina, Yunanistan, 30 Eylül 2006, cilt.33, no.2, ss.279

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöroektodermal Tümörlerde Radyonüklid Tedavi

RADYONÜKLİD TEDAVİ, Recep Bekiş,Berna Pollack,Murat Fani Bozkurt, Editör, O'TIP YAYINEVİ, İzmir, ss.194-213, 2019

Nöroektodermal Tümörlerde Radyonüklid Tedavi

Radyonüklid Tedavi, Recep Bekiş, Berna Pollack, Murat Fani Bozkurt, Editör, O’xxTIP YAYINEVİ, İzmir, ss.194-213, 2019