Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

9-11 yaş arası çocukların yaşam kalitesi: Aile işlevselliği ve demografik değişkenler

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.10, ss.697-724, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişimsel evrelerine kültürel bir bakış

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlik Döneminde Mutluluk ve Umut

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.207-222, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE UMUT VE EBEVEYNLERE GÜVENLİBAĞLANMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evli bireylerde psikolojik iyi oluşun yordanması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.646-662, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkinlerin psikolojik yardım arama tutumlarının yordanması

EGE EĞİTİM DERGİSİ, cilt.16, ss.178-198, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması

EGE EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.174-198, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarında temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve iyi olma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.691-711, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağlanma stillerinin öznel iyi olmayı ve stresle başaçıkma tutumlarını yordama gücü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özerklik desteği temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma Öz belirleme kuramı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.23-31, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme Becerisi Eğitiminin Dinleme Becerisine Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.237-251, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bütün Okul Yaklaşımına Dayalı Pozitif Okul Programı: Bir Model Önerisi

2.AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.342

Ergenlerde Mutluluk ve Umut

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Öğrenme iklimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması çalışması

13. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

İhtiyaç doyumu ölçeği uyarlama çalışması

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2003, ss.37-38

Kitap & Kitap Bölümleri

Creating positive schools where refugees and local students grow together

Current Researches in Educational Sciences, Doç. Dr. Harun Şahin Assoc. Prof. Dr. Ruhi İnan, Editör, Ivpe Cetinje., Chachak, ss.65-87, 2020

Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Dinleme

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili iletişim, Alim Kaya, Editör, Pegem Akademi, Ankara, 2014